Contributie

Wil je meer weten over de contributie voor een lidmaatschap bij Strandlengja? Die informatie vind je hier. Mochten we iets veranderen aan de prijzen of voorwaarden, dan wordt dit ruim van tevoren gemeld, zodat je altijd van gedachten kunt veranderen.

Het Strandlengja verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Tarieven

Individueel lidmaatschap€ 27,50
Jeugd lidmaatschap€ 7,50
Gezinslidmaatschap€ 37,50

Leden die in de loop van het jaar lid worden betalen naar ratio van het aantal maanden. Dit gaat in overleg met de penningmeester. Word je dus halverwege het jaar lid? Dan betaal je voor het laatste half jaar.

Soorten lidmaatschap

Het jeugdlidmaatschap geldt voor jeugd tot 18 jaar. Het jaar dat zij 18 jaar worden, betalen zij nog het jeugdtarief.

Het gezinslidmaatschap geldt voor gezinnen, partners en thuiswonende kinderen vallen onder het gezinslidmaatschap. Als kinderen op zichzelf gaan wonen, dan wordt hun lidmaatschap omgezet naar een individueel lidmaatschap.

Extra bijdragen activiteiten

Voor sommige activiteiten vraagt de vereniging bij deelname een bijdrage om de kosten van bijv. materialen of een instructeur te dekken. Deze eventuele extra kosten worden altijd gemeld bij de aankondiging van de activiteit!

Enthousiast geworden? Schrijf je dan middels dit formulier in.

Contributie bij Strandlengja

Opzeggen lidmaatschap


Jammer dat je ons verlaat! Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Mocht je het lidmaatschap willen beëindigen, dan dien je dit vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe jaar op te zeggen. Zeg je na 1 december op, dan loopt het lidmaatschap nog een jaar door. Je kunt het lidmaatschap opzeggen door contact met ons op te nemen via dit formulier.