Adverteren op strandlengja.nl

Voor leden maar ook niet-leden is het mogelijk om te adverteren op onze website en in onze nieuwsbrief. Strandlengja heeft een stabiel ledenaantal van ongeveer 100 mensen die via onze website en nieuwsbrief snel te bereiken zijn. Geïnteresseerd? Hieronder zie je de opties om via Strandlengja te adverteren.

Adverteren op Strandlengja.nl

Op onze site kun je via onze homepage adverteren d.m.v. een banner of alleen het logo van jouw bedrijf. Deze linken we naar jouw site. Leden mogen, binnen bepaalde mate, voor van alles adverteren, niet-leden kunnen alleen adverteren voor paard/ijslander-gerelateerde bedrijven.  

Kosten  
€50 per jaar voor een advertentie met link naar je website op de homepagina (niet leden betalen €60)

€80 Euro per jaar voor een advertentie in de rechterkolom (komt op iedere pagina van de website) (niet leden betalen  €100)