• Privacy Statement

  Algemeen

  Strandlengja verwerkt de persoonsgegevens van de leden ten behoeve van de ledenadministratie, de financiële administratie en ten behoeve van het organiseren van verenigingsactiviteiten.

  Het gaat hierbij om gegevens die door de leden zelf aangeleverd zijn, namelijk:

  • naam,
  • adres,
  • woonplaats,
  • postcode,
  • telefoonnummer(s),
  • e-mailadres,
  • geslacht,
  • geboortedatum,
  • meisjesnaam,
  • geboortedatum,
  • lidmaatschapsnummer

  Deze gegevens zijn niet openbaar op het internet zichtbaar, maar alleen leden en het bestuur kunnen deze gegevens zien na het inloggen op de website. De bestuursleden en de webmaster zijn de enige die toegang hebben tot deze volledige gegevensset. De leverancier van de website voert onderhoud uit aan de website en heeft hiermee ook toegang tot de gegevens op onze website en in de administratie.

  Na het inloggen kunnen de leden ook zelf hun eigen lidmaatschapsinformatie zien en een beperkte set informatie van andere leden, namelijk of iemand mee doet aan een activiteit en contactgegevens. Dit laatste, zodat de leden onderling contact met elkaar op kunnen nemen.

  Wij verstrekken de gegevens van onze leden nooit zonder toestemming aan een derde partij!

   

  Publicaties

  Privacyverklaring

  Alle leden hebben een privacyverklaring toegestuurd gekregen, waarin zij toestemming kunnen geven voor het plaatsen van foto’s met hun beeltenis op onderstaande media. Zij kunnen die toestemming ten aller tijde aanpassen door het formulier aangepast en ondertekend in te sturen naar info@strandlengja.nl

  Website

  Strandlengja maakt gebruik van haar website om informatie over toekomstige activiteiten te verstrekken en fotoverslagen van eerdere activiteiten te plaatsen. Hier worden alleen foto’s geplaatst van leden die middels de privacyverklaring aangegevens hebben hier toestemming voor te geven.

  Facebook

  Strandlengja plaatst foto’s en verslagen van activiteiten op de verenigingsfacebookpagina. Hier worden alleen foto’s geplaatst van leden die middels de privacyverklaring aangegevens hebben hier toestemming voor te geven.

  Strandlengja is niet aansprakelijk voor foto’s en verslagen die door individuele leden op Facebook geplaatst worden.

   

  Nieuwsbrief

  De e-mail nieuwsbrief wordt 4x per jaar naar de leden verstuurd en op de website en Facebookpagina geplaatst. Hier worden alleen foto’s geplaatst van leden die middels de privacyverklaring aangegevens hebben hier toestemming voor te geven.

  Verenigingspagina IJslandse paarden van het NSIJP

  Strandlengja heeft een eigen pagina in het tijdschrift van het Nederlandse Stamboek voor IJslandse pagina. Deze pagina is onder redactie van Strandlengja. Hier worden alleen foto’s geplaatst van leden die middels de privacyverklaring aangegevens hebben hier toestemming voor te geven. Individuele leden wordt om toestemming gevraagd om op deze pagina genoemd te worden

   

  Beveiliging

  De website met de achterliggende ledenadministratie en financiële administratie zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Verder is de website voorzien van een beveiligingscertificaat (HTTPS). Wij hebben een onderhoudscontract met zowel onze hostingprovider als de websiteleverancier. Zij zullen ons ondersteunen als er een kwetsbaarheid ontdekt zou worden.

  Wij hebben een verwerkersovereenkomst met onze websiteleverancier. Zij zijn hiermee verplicht om het ons onmiddellijk te melden als er bij de leverancier een datalek zou ontstaan, daardoor de persoonsgegevens op onze website gevaar zouden lopen.

  Rechten van betrokkenen

  Recht op inzage

  Met de nieuwe wetgeving kunnen leden en niet-leden ons vragen om inzage in de gegevens die we van hen verwerken. Leden kunnen het overgrote deel van deze gegevens al inzien na het inloggen. Mocht je er prijs op stellen, dan kunnen wij op verzoek deze gegevens aanleveren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@strandlengja.nl onder vermelding recht op inzage. Wij zullen de gegevens binnen een maand aanleveren.

  Recht op correctie

  Mochten gegevens niet juist in onze systemen staan, dan heb je het recht om deze te laten corrigeren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@strandlengja.nl onder vermelding recht op correctie. Wij zullen de gegevens binnen een maand aanpassen.

  Recht van vergetelheid

  Met de nieuwe wetgeving kunnen leden en niet-leden ons vragen om vernietiging van de gegevens die we van hen verwerken.  Het zogenaamde recht om vergeten te worden. Stuur hiervoor een e-mail naar info@strandlengja.nl onder vermelding recht van vergetelheid.

  Wij zullen elk verzoek zorgvuldig beoordelen. Je ontvangt uiterlijk na een maand een reactie.

   

  Vragen?

  Heb je na het lezen van deze privacystatement nog vragen, stel deze dan door een e-mail te sturen naar info@strandlengja.nl